Förtroende - Företagets Viktigaste Kapital - En Praktisk Handbok För Beslutsfattare

Förtroende - Företagets Viktigaste Kapital - En Praktisk Handbok För Beslutsfattare
329 SEK
Mer Info!

Förtroende har utvecklats till att bli företagets viktigaste kapital. Det är en av de starkaste faktorerna för framgångsrika företag i en global och digitaliserad värld. Det påverkar allt från kundernas köpvilja och medarbetarnas stolthet till företagets trovärdighet hos investerare och samhället i stort.

Den här boken handlar om hur man bygger förtroende och förvaltar det, men visar också hur enkelt förtroendekapitalet kan raseras om det inte vårdas på rätt sätt över tid. Förtroende är en nyckelfråga och kräver ett strategiskt fokus. Det är en fråga som styrelse och ledning ständigt måste ha på sin agenda.

Boken utgår från författarens egna erfarenheter och tankemodeller, men hon har också vävt in forskning och erfarenheter från ägare, styrelseledamöter, VD:ar och specialister. Resultatet är en praktisk handbok för dig som är ledare eller aspirerar på att bli det.    

Kristina Jarring Lilja är professionell styrelseledamot, med erfarenhet från ledande positioner inom handel, både internationellt och i Sverige. Hon är också mentor/rådgivare samt föreläser och håller workshops om förtroendekapital.  

"En lysande bok om konsten att systematiskt bygga ett genuint och väl förankrat förtroendekapital för att vara relevant i en framtid som är under snabb omstöpning."  Pontus Cornelius, VD Ernströmgruppen AB  

"Omvärldens förtroende för ett bolag tar väldigt lång tid att bygga upp, och kan raderas oerhört snabbt. Styrelsens och ledningens ansvar för allt som bolaget står för behandlas på ett föredömligt sätt i denna bok."  Caroline Sundewall, styrelsearbetare