Att Arbeta Med Yrkes- Och Ämnestexter I Gymnasieskolan - En Didaktisk Handb

Att Arbeta Med Yrkes- Och Ämnestexter I Gymnasieskolan - En Didaktisk Handb
439 SEK
Mer Info!

Inom alla skolämnen hämtas kunskaper ur olika slags texter. Det handlar om allt ifrån lärobokstexter och rapporter till ritningar och recept. Att elever kan läsa, förstå och använda ett ämnes varierande texter är avgörande för god måluppfyllelse, vilket också lyfts fram i gymnasieskolans styrdokument. Därför behöver lärare i gymnasieskolan arbeta medvetet med dessa texter oavsett vilket ämne det gäller.

I den här boken går författarna igenom effektiva sätt att läsa olika texter. De erbjuder redskap för att undersöka hur yrkes- och ämnestexter är uppbyggda, och beskriver och ger exempel på framgångsrika arbetssätt då man läser texter med elever i olika syften. Boken genomsyras av perspektivet att ett lässtöttande arbetssätt, som samtidigt är språk- och kunskapsutvecklande, kan bidra till att fler elever lyckas i sina studier. Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan vänder sig till verksamma lärare och lärarstudenter i alla gymnasieämnen.

Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om elevers läs- och skrivutveckling. Pia Visén är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska på Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om läsande och ämneslitteracitet. Pia och Yvonne har även lång erfarenhet som gymnasielärare i svenska och engelska.

Sagt om boken

"Boken vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i alla skolämnen. Den förverkligar det undertiteln utlovar, nämligen att vara en didaktisk handbok som ger praktiska tips på olika tillvägagångssätt i läsandet och även teoretiska insikter."
Catarina Economou, BTJ-häftet nr 12, 2019.