Allmogemålaren Jonas Hertman

Allmogemålaren Jonas Hertman
359 SEK
Mer Info!

Om innehållet För att förstå en specifik folkkonst, som den i Hälsingland, måste man som forskare gå hela vägen tillbaka till källorna och granska de mänskliga realiteterna i dess konkreta historiska sammanhang.  Maj-Britt Andersson har gjort detta, uppsökt Jonas Hertmans (1755 1804) alla bevarade alster där de finns bevarade, helst utan "förbättringar". Här återfinns Hertmans konstverk/målningar i Häl-singegårdarnas rumskonst.

Den enda byggnad som idag finns kvar där alla rum har vägg- och takdekor bevarad efter Jonas Hertman är Bollnässtugan på Skansen i Stockholm. Där målade, signerade och daterade Hertman dem 1786. Här kan man studera hans beundransvärda teknik och förmåga med de motiv han använde och återkom till. Hertman var samtidigt målare, urmakare och hemmans ägare.

I denna vackert illustrerade volym tecknar författaren målaren Jonas Hertmans livsgärning ingå-ende och med öppen blick. Det blir en egenartad och nydanande rumsgestaltning med en repertoar av motiv från stilkonsten, målarens eget ärende och den speciella karisma som strålade ut från de skapade miljöerna.

Maj-Britt Andersson är konsthistoriker och författare med stora kunskaper hon tidigare delat med sig av i olika texter i klassiska böcker som Husbibeln. Möten med gårdar (2004), Hälsingeboken (2011), Allmogemålaren Anders Ädel (2000), Till gårdens prydnad. Om hälsingegårdars utsmyckning (2022).
___

"Texten håller god akademisk nivå och upplevs som mycket väl genomarbetad och välskriven."  Maria Bennmalm, BTJ. Helhetsbetyg: 4