Afrofobi - En Kunskapsöversikt Över Afrosvenskars Situation I Dagens Sverige

Afrofobi - En Kunskapsöversikt Över Afrosvenskars Situation I Dagens Sverige
Kategorier: Köksapparater, Bakning
159 SEK
Mer Info!

Afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige och berör 180 000 afrosvenskar av vilka 60% är utlandsfödda medan 40% är födda i Sverige. Frågan om afrofobi och afrosvenskars situation är inte en avgränsad integrationsfråga. Den är en grundläggande demokrati-, rättighets-, och jämlikhetsfråga. Afrofobi - en term använd bland annat inom FN - innebär fientlighet mot människor som har sin bakgrund i subsahariska Afrika och som tillhör den afrikanska diasporan. Afrofobi kan ta sig uttryck i verbala kränkningar, rumsliga utestängningar och fysiska angrepp liksom i systematisk rasdiskriminering inom exempelvis arbets- och bostadsmarknaden. “Handläggaren sorterade ut de jobb hon trodde att jag inte skulle vilja ha som en beslöjad somalisk kvinna - hon tog ifrån mig min makt att bestämma själv över vilken sorts jobb jag skulle kunna tänka mig att ansöka om. Jag blev inte frågad om jag skulle kunna tänka mig att jobba som personlig assistent för en man.”