Abraham Och De Sköna Kvinnorna

Abraham Och De Sköna Kvinnorna
237 SEK
Mer Info!

Abraham och de sköna kvinnorna På ytan kan Gislaved förefalla vara en synnerligen neutral plats där det inte händer särskilt mycket som är värt att kommentera. Lite kommunalt käbbel som i de flesta liknande orter och ibland några företag som byter ägare. Men på sista tiden har den lilla orten stått i fokus efter två uppmärksammade mord på två unga vackra kvinnor. Polisen har till synes inte kommit någon vart i sina utredningar och börjar betrakta de båda morden som olösbara, och något att lägga till handlingarna. Men den unga artisten Sara Andersson känner sig hotad och befarar att hon kan vara den som står i tur. Därför kontaktar hon den kände fixaren Abraham Johansson som visserligen inte är någon myndighetsperson men som har ett allmänt gott anseende, trots att knappast någon på orten känner honom egentligen. Abraham lovar att skydda Sara från eventuella hot, men blir samtidigt alltmer intresserad av vad som hänt de andra unga kvinnorna, och om de eventuella samband det kan finnas mellan dessa och Sara. Under resans gång blir han tveksam och vet till slut inte riktigt vad han skall tro. Han får ta del av olika motsägelsefulla uppgifter från personer i offrens närhet och han börjar till slut också att tvivla på den han lovat att beskydda. Abraham och de sköna kvinnorna är en spännande kriminalhistoria som leder fram till ett något oväntat slut ? Författare Roland Axelsson, från Ryd utanför Gislaved, har skrivit ett flertal romaner med goda recensioner. Till vardags har han arbetat som ekonom inom olika områden, men med åren har intresset för orden blivit större än intresset för siffrorna. Abraham och de sköna kvinnorna är hans tionde bok